Uczniowie z naszej szkoły uczestniczyli w konkursie „Cukierek za życzliwość, i Ty możesz zostać wolontariuszem „. Trudność i poświęcenie polegało na tym, że dzieci wpisywały w swój dziennik dobrych uczynków pomoc jaką obdarowali drugą osobę. Wszystkie wpisy były poparte rysunkami i podpisami tych, w stosunku do których to dobro zostało uczynione. Na etapie szkolnym zostały wyróżnione 4 osoby z naszej szkoły, a jeden dzienniczek zakwalifikował się na poziom ogólnopolski i wędruje dalej do Lublina 🤩😍❤️. Dzisiaj w szkole pan Dyrektor i opiekun konkursu oficjalnie wręczyli nagrody: drewnianego anioła 🤩 oraz świadectwo szlachetności 🤩. Gratulujemy uczestnikom konkursu i jesteśmy dumni z mądrości i poziomu empatii naszych wspaniałych uczniów ❤️😍