13 września 2019 roku, w Hali Legionów klasy I a, I b i I c  wraz z wychowawcami uczestniczyły w XII edycji przedsięwzięcia edukacyjno-profilaktycznego „Kochane Pierwszaki”, zorganizowanego przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty. Uczniowie mieli możliwość zapoznania się z najważniejszymi, podstawowymi zasadami bezpieczeństwa. Spotkanie uatrakcyjniły występy artystyczne, pląsy i zabawy związane z profilaktyką i bezpieczeństwem dzieci na drodze. Można było również obejrzeć wozy pożarnicze, wojskowe i policyjne oraz zrobić sobie zdjęcia z policyjnymi psami. Wszystkie dzieci otrzymały elementy odblaskowe.

galeria zdjęć