W dniu 30.11.2018 r.  uczniowie kl. 7a wraz z Panią Ewą Smurzyńską uczestniczyli w debacie pt. „Moje zainteresowania a edukacja”. Spotkanie z nauczycielami i uczniami I LO w Kielcach odbyło się w nowoczesnej auli. Licealiści chętnie odpowiadali na pytania młodszych kolegów i odwrotnie.

Pani Pedagog i Pani Bibliotekarka przedstawiły gościom historię szkoły oraz wymieniły znanych absolwentów – „żeromszczaków”. Ponadto siódmoklasiści zostali zapoznani z ofertą szkoły, profilami klas, zajęciami pozalekcyjnymi, nauką języków obcych.

Klasa 7a brała udział w quizie dotyczącym znajomości utworów S. Żeromskiego oraz spotkaniu z przedstawicielami SU na imprezie andrzejkowej.

Na koniec miłej wizyty zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcia.

Galeria zdjęć