Uczniowie, którzy zadeklarowali chęć zdobycia karty rowerowej
zgłoszą się na egzamin wraz z własnymi rowerami
20.06.2018 r. godzina 8.00
część pisemna – sala nr 9
część praktyczna – boisko szkolne.

Rowery zostawiamy na parterze.