WYNOSI: 60,00 ZŁ

TERMIN PŁATNOŚCI OD 29.04.2019 r. DO 06.05.2019 r

UCZNIOWIE, KTÓRZY ZREZYGNOWALI Z OBIADÓW W KWIETNIU, A CHCĄ KORZYSTAĆ Z POSIŁKÓW PONOWNIE, PŁACĄ 80,00 ZŁ.

UCZNIOWIE POSIADAJĄCY ODPISY OTRZYMAJĄ 29 KWIETNIA (PONIEDZIAŁEK) KARTKI Z WYLICZONĄ KWOTĄ DO ZAPŁATY ZA MAJ.

W/W NALEŻNOŚĆ NALEŻY UIŚCIĆ NA RACHUNEK BANKOWY:

ING BANK ŚLĄSKI: 81 1050 1461 1000 0023 5339 9567

(w tytule przelewu należy podać dane dziecka oraz klasę)

 LUB (W WYJĄTKOWYCH SYTUACJACH) BEZPOŚREDNIO
U KIEROWNIKA ŚWIETLICY.


PROSIMY O PRZESTRZEGANIE W/W TERMINU.

BRAK WPŁATY W WYZNACZONYM CZASIE SPOWODUJE, ŻE DZIECKO NIE BĘDZIE MOGŁO KORZYSTAĆ Z OBIADÓW W STOŁÓWCE SZKOLNEJ.