Uwaga rodzice uczniów klas 1 – 8!

Prosimy o niedokonywanie przelewów za obiady za miesiąc grudzień w związku z brakiem informacji na temat powrotu uczniów do nauki stacjonarnej po 29 listopada. Sposób oraz forma zwrotu/rozliczenia nadpłaty za miesiąc listopad zostanie podana po informacji o przedłużeniu nauczania zdalnego.

Intendent