Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 im. Adolfa Dygasińskiego w Kielcach, informuje, ze względu na sytuację epidemiologiczną w szkole, dbając o bezpieczeństwo uczniów i pracowników szkoły oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii PSSE w Kielcach i organu prowadzącego szkołę, podejmuje decyzję w sprawie czasowego przejścia na nauczanie zdalne w kl. 6-8 Szkoły Podstawowej nr 9 w Kielcach w okresie od 22.10.2020 r. do 30.10.2020 r.

Z wyrazami szacunku
Dyrektor Szkoły
Łukasz Stochmal