„Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu” – Monika Kaczmarek