Udział klas 8 w wydarzeniu promującym szkolnictwo zawodowe