Dzień Edukacji Narodowej

Dyrekcja Szkoły informuje, że 14 października – Dzień Edukacji Narodowej jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.
Podstawa prawna art. 74 KN (Dz.U. z 2019 r. poz. 2215).

Świetlica szkolna zapewnia w tym dniu opiekę w godzinach 7.00-16.00.

Stołówka w tym dniu jest nieczynna.

Dyrekcja Szkoły