W ramach obchodów Dnia Dziecka nauczyciele Wychowania Fizycznego zorganizowali po raz kolejny dla całej szkole dwa dni ciekawych życiowych spotkań.

Pierwszego dnia w piątek 29 maja 2015 r. gimnazjum odbyło wycieczkę do najstarszej uczelni w Kiecach- Seminarium Duchownego. Ks. Łukasz Zygmunt oprowadził nas po wszystkich najciekawszych zakątkach uczelni. Opowiedział o historii uczelni, o jej kształceniu i o codziennym życiu studentów seminarium. Podczas podróży po seminarium nasi uczniowie słuchali z wielkim zaciekawieniem i zachwytem.

 galeria zdjęć

Po zwiedzaniu odbył się rajd pieszy przez całe miasto szlakiem aż do naszej szkoły.

Nauczyciele wychowania fizycznego uczący w szkoły podstawowej zorganizowali wszystkim uczniom gry i zabawy w terenie w Parku Leśnym przy Alei Na Stadion.

W trakcie znanych gier i zabaw było m.in. układanie figur ze znalezionych bogactw w lesie takich jak szyszki, patyki, liście, kamienie itd.

 galeria zdjęć

 

W poniedziałek 1 czerwca na zaproszenie nauczyciela WF-u Rafała Kruka gościli u nas strażacy.

Pokazali jak przeprowadzić skutecznie akcję ewakuacji szkoły w trakcie pożaru lub innych zagrożeń.

Po skończonej ewakuacji strażacy pokazali nam jak przystąpić do akcji ratowania życia ludzkiego.

Przeszkolili nas z pierwszej pomocy medycznej w sytuacjach zagrożenia życia.

Podczas akcji obecni byli: policja i pogotowie ratunkowe.

Nie zabrakło też chwil wesołych takich jak polewanie wodą z armatki wodnej.

Serdecznie dziękujemy ks. Łukaszowi Zygmutnowi za włączenie się w pomoc, organizację
i komentowanie całej akcji straży pożarnej.

 galeria zdjęć