Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 im. Adolfa Dygasińskiego w Kielcach, powołując się na:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

zmienia dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych, przeznaczone na dni, w których w szkole odbywa się Egzamin Ósmoklasisty.

W związku z tym, dni: 16-18.06.2020 r. są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych w szkole.

Przypominam również, że dniem wolnym od zajęć dydaktycznych jest także piątek tj. 12.06.2020 r.

W tych dniach szkoła zapewnia zadeklarowanym uczniom zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w świetlicy szkolnej.

Dyrektor Szkoły

Łukasz Stochmal