Podczas koła plastycznego, jeszcze w czasie pracy stacjonarnej, uczniowie klasy 2c wykonali pracę plastyczną, którą chcą zwrócić uwagę na potrzeby wychodzących z hibernacji jeży. Podczas zajęć pojawiło się wiele pomysłów na wspieranie jeży w tym trudnym dla nich czasie.