DAROWIZNY I FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY przez

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 26 „DYGASIŃSKI” W KIELCACH

2017

1265,26 zł. – kserokopiarka dla uczniów

2016

3075,00 zł. – kserokopiarka

2015

715,78 zł – dyplomy i plakietki.

2014

897,90 zł – foldery na Jubileusz Szkoły,

123,00 zł – plakaty na Jubileusz Szkoły,

1.572,19 zł – krzesełka szkolne (14).

2012

1.000,00 zł – meble do klasy „O”.

2011

3.484,00 zł – ławki szkolne (32),

1.750,00 zł – krzesełka szkolne (28).

2009

460,00 zł -leki do szkolnej apteczki, 370,00 zł – dyplomy dla uczniów,

300,00 zł – zaproszenia na uroczystości organizowane przez szkołę,

1.520,00 zł – dekoracja z okazji 70-tej Rocznicy wybuchu II Wojny Światowej oraz 65-tej Rocznicy śmierci Wojciecha Szczepaniaka,

1.952,00 zł – centrala telefoniczna.

2008

5.120,00 zł – ławki szkolne (30), krzesełka (30) i krzesło biurowe do klasy.

2007

2.000,00 zł – sprzęt nagłośniający dla potrzeb szkoły, 900,00 zł – gabloty na sztandary szkolne, sztuk 3,

500,00 zł – nagrody dla uczniów na koniec roku szkolnego, 400,00 zł – nagrody z okazji Dnia Sportu.

1 % – na Organizację Pożytku Publicznego:

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZT ALCĄCYCH NR 26 „DYGASIŃSKI” W KIELCACH

NR KRS: 0000222894

PKO BANK POLSKI

KONTO BANKOWE: 751020 2629 0000 9402 0116 9010