Decyzją komisji do spraw organizacji „Białej Szkoły”, powołanej przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 9 w Kielcach, stworzono regulamin i zasady rekrutacji uczniów na wyjazd.

Regulamin wyjazdu na „Białą Szkołę”

1. Uczestnikami wyjazdu mogą być uczniowie klas  5-8.

2. Komisja, po rozmowie z wychowawcą podejmie decyzję, który  uczeń może być uczestnikiem „Białej Szkoły”.

3. W momencie kiedy liczba chętnych uczniów będzie mniejsza niż zaplanowana, zostanie utworzona rezerwowa lista uczniów (w tym przypadku mogą to być również uczniowie  klas młodszych).

4. Warunkiem wpisania ucznia na listę uczestników, po zakwalifikowaniu przez komisję jest wpłacenie wymaganej zaliczki na wyjazd.

W najbliższym czasie zostaną podane szczegółowe informacje nt. wyjazdu.