Nasi najmłodsi uczniowie z klas 1-3 w dniach 11 i 12 maja brali udział w zajęciach profilaktycznych prowadzonych przez sierż. Komisariatu Policji IV w Kielcach. Tematem zajęć była przemoc rówieśnicza oraz bezpieczne poruszanie się po drogach.