W poniedziałek klasa 2c wzięła udział w programie ” Akcja Żonkile” organizowanym przez Muzeum Historii Żydów Polskich w 78 rocznicę powstania w getcie warszawskim.

19 kwietnia 1943 r. warszawscy Żydzi podjęli walkę zbrojną z Niemcami. Powstańcy nie mogli mieć nadziei na zwycięstwo. Kierowała nimi chęć odwetu na Niemcach i zadanie wrogowi możliwie wysokich strat. Żydzi przede wszystkim wybierali śmierć z bronią w ręku, ponieważ to oznaczało WOLNOŚĆ.

Znakiem naszej pamięci o tamtych dramatycznych wydarzeniach były żonkile, własnoręcznie wykonane przez uczniów. Podczas lekcji dzieci wysłuchały opowiadania Zofii Staneckiej pt. ” Pamięć Drobinek”, które nauczyło nas, że PAMIĘĆ, o tym co się wydarzyło kiedyś, jest bardzo ważna, a ” czasem najbardziej niezwykłym skarbem jest zwyczajne, spokojne życie„.

Galeria zdjęć