Dyrekcja Szkoły przypomina, ze dni 24-28 maja 2021 r. są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych.