Witaj majowa jutrzenko,
Świeć naszej polskiej krainie,
Uczcimy ciebie piosenką,
Która w całej Polsce słynie.

Witaj maj, piękny maj,
U Polaków błogi raj

3 maja bieżącego roku obchodzimy szczególną – 230 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Konstytucję 3 Maja uchwalono 3 maja 1791 roku. Miała ona regulować ustrój prawny państwa. Wprowadziła zrównanie mieszczan i szlachty oraz otoczyła chłopów ochroną państwa, znosiła liberum veto i wolną elekcję. Polska Konstytucja 3 Maja była pierwszą w Europie  i drugą na świecie, zaraz po amerykańskiej z 1787 roku. Dzień 3 maja został uznany za święto już 5 maja 1791 roku.

Tamte dni to pożółkłe, ale bezcenne karty historii pisane także z myślą o nas. Karty stare, ale żywe, bo nie można o nich zapomnieć, bo to one swoim kolorytem zabarwiły teraźniejszość, odsłaniając słońce z chmur, zostawiły blask tamtych dni.

Konstytucja 3 Maja obowiązywała zaledwie 15 miesięcy. Zapoczątkowała reformę ustroju, ale nigdy nie została w pełni wprowadzona w życie, a mimo to przeszła do historii jako najważniejsze wydarzenie w dziejach I Rzeczypospolitej.

Dzieło Konstytucji 3 Maja zostało udaremnione. Nastąpiły rządy targowiczan – prześladowanie reformatorów i ich zwolenników. Wielu patriotów musiało uciekać z kraju.
Konsekwencją przegranej Polaków był II rozbiór Polski w 1793 roku, a następnie w 1795 roku III rozbiór, który zlikwidował niepodległe państwo polskie na 123 lata.

  • Po odzyskaniu niepodległości rocznica Konstytucji 3 Maja została uznana za święto narodowe uchwałą z 29 kwietnia 1919 roku.
  • Święto zniosły władze komunistyczne w 1951 roku. Powróciło do kalendarza świąt państwowych 6 kwietnia 1990 roku.
  • Dzień 3 maja jest w Polsce dniem wolnym od pracy.

Aktualnie obowiązuje Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej  z  dnia 2 kwietnia 1997 roku.

Wywieś flagę !!!

Wszystko, co powinniśmy wiedzieć na temat Konstytucji 3 maja można znaleźć na stronie: https://padlet.com/ewatarapata/aievwfpdkagp4wb1?fbclid=IwAR1gDPK–EGhzWHMML3eNez5wV5-hQSu441VPJY0i3yp8C9wQpk4Iy-bVOk