NABÓR DO PUBLICZNYCH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH
dostępnych w Systemie Elektronicznego Naboru
na rok szkolny 2021/2022


POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE


Postępowanie rekrutacyjne do publicznych szkół ponadpodstawowych na terenie Miasta Kielce prowadzona jest w Systemie Elektronicznego Naboru.
Uczniowie kończący szkoły podstawowe składają wniosek do wybranych szkół ponadpodstawowych na specjalnie utworzonej stronie internetowej
https:// kielce.e-omikron.pl/


Wszystkie niezbędne informacje nt. naboru, harmonogram oraz zasady przyznawania punktów podczas rekrutacji do szkół ponadpodstawowych dostępne poniżej: