Termin nadsyłania prac upływa dn. 26 II 2014 r. Pracę należy napisać w edytorze Word według następujących wskazówek:
a) Czcionka Times New Roman;
b) Wielkość czcionki: 12;
c) Interlinia pojedyncza;
d) Objętość maksymalnie 2 strony A4
Przed tekstem należy umieścić imię i nazwisko autora oraz określić lata nauki lub pracy w SP nr 9 w Kielcach. Tekst należy przesłać w wersji elektronicznej na adres e-mail: zso26@poczta onet.pl

Dopuszczalna jest również wersja odręczna, którą należy przesłać na adres:
SP nr 9 w Kielcach

ul. A. Dygasińskiego 6

25-120 Kielce

 

Jeżeli posiadacie stare zdęcia i chcielibyście  się nimi pochwalić z okazji 100-lecia, wyślijcie je (opatrzone krótkim opisem)  na adres

zso26@poczta onet.pl

Nadesłanie pracy lub zdjęcia oznacza akceptację dotyczącą naniesienia ewentualnych poprawek stylistyczno-językowych oraz podania nazwiska autora w publikacji.

Dyrekcja SP nr 9 w Kielcach