1% na Organizację Pożytku Publicznego

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 26 „DYGASIŃSKI” W KIELCACH

NR KRS: 0000222894

PKO BANK POLSKI

KONTO BANKOWE: 75 1020 2629 0000 9402 0116 9010